Alunperin julkaistu Hufvudstadsbladetissa (maksumuuri), tässä korjatussa muodossa

Feministiseen itsepuolustukseen kuuluu sen ymmärtäminen että naisten ja miesten kohtaama väkivalta on luonteeltaan erilaista, että miehet ja naiset opetetaan reagoimaan väkivaltaan ja painostukseen eri tavoin, ja että naisten kohtaama väkivalta liittyy tiettyyn rakenteeseen eli yhteiskunnalliseen valtaan. Feministinen itsepuolustus haluaa myös purkaa näitä taustarakenteita.

Kaikki nuoret ja lapset, sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta, oppivat tuntemaan kehonsa ja sen rajat. Kysymys on vain missä ja miten. Kaikkien nuorten ja lapsien tulee saada oppia sanomaan ”ei” kun he tuntevat itsensä turvattomiksi, ja myös oppia tarpeen mukaan puolustamaan itseään sukupuolista häirintää vastaan. 

Paras tapa saavuttaa molemmat nämä tavoitteet on ottamalla feministinen itsepuolustus osaksi opetussuunnitelmaa riittävän aikaisin että kaikki lapset saavat hyötyä siitä.

Nykyisessä opetussuunnitelmassa keskeisenä sisältöälueena liikunnan opetukselle luokilla 3-6 mainitaan että ”opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita
sekä tehtäviä, joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä”. Lisäksi tarvitaan sisällöksi että oppilaat ”oppivat itsemääräämisoikeudestaan ja oikeudestaan päättää siitä mikä loukkaa heitä, ja oppivat sanoa vastaan”. Pieni lisäys, turvallisempaa lapsuutta varten.

Markus Drake
Vihreät
Uusimaa