Me Vihreät olemme aina vaatineet suomalaisen sosiaaliturvan uudistamista perustulon avulla.

Perustulo vähentäisi köyhyyttä ja torjuisi syrjäytymistä. Se muuttaisi sosiaaliturvajärjestelmän nykyistä yksinkertaisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Työn vastaanottaminen – myös pätkätöiden ja osa-aikaisten töiden – olisi kannattavaa kaikissa tilanteissa.

Meille perustulo merkitsee kaikille suomalaisille maksettavaa nykyisen perusturvan suuruista rahasummaa. Verottomana etuutena perustulon taso olisi noin 560 euroa (2014). Sillä korvataan kaikki sosiaaliturvan vähimmäisetuudet, kuten työttömien perusetuudet ja minimivanhempainpäivärahat. Verotuksella perustulo kerättäisiin asteittain pois niiltä, jotka eivät sitä tarvitse.

Perustulo tekisi työnteosta aina kannattavaa eikä tuloloukkuja syntyisi. Perustulon päälle maksettaisiin vielä tarvittavat syyperusteiset tuet, kuten esimerkiksi ansiosidonnainen työttömyystuki.

Vihreiden perustulomalli on eduskunnan tietopalvelun tuottaman mikrosimulaatiomallinnusten (vuosina 2007 ja 2014) avulla osoitettu realistiseksi ja toteuttamiskelpoiseksi. Nyt tarvitaan enää poliittista tahtoa uudistuksen toteuttamiseen. Perustuloon siirtyminen tulisi aloittaa perustulokokeilulla.

Usein perustulosta ja Vihreiden mallista näkyy väärää tietoa. Siksi olemme luoneet tämän infopaketin.