Hej och välkomna till Esbo, till Nylands valdistrikt, där en av 10 väljare är svenskspråkig. Där vi Gröna kan ta fem mandat. Där vi alla, från Hangö till Lovisa, väntar på valdagen med spänning.

Det finns en lång och stolt tradition av vänstertänkande på svenska i Nyland. Det finns den svenska socialdemokratin i Dalsbruk, Borgå, starka arbetartraditioner och arbetarkultur precis här i Esbo!

Jag tror och hoppas att finlandssvenskhetens stora parti kommer att söka sig tillbaka till sin tidigare ekonomiska mittfåra. Det vinner vi alla på. När valet har kämpats så ser vi vad svenskans situation blir. Vi har goda, pålitliga vänner i Svenska Folkpartiet, i Socialdemokraterna, i Vänsterförbundet och annanstans, som vi kan lita på och arbeta tillsammans med för att säkerställa ett Finland med fungerande och stark tvåspråkighet. Där är valresultatet, men också de kommande regeringsförhandlingarna, som också direkt angår oss här i partifullmäktige, alldeles centrala.

Bara för att SFP har varit med i alla regeringar så länge vi kan minnas betyder det inte att språkfrågan kan förlita sig på bara ett parti. Också vi i andra partier måste gå in starkt och taktiskt. Vi måste också inse att finlandssvenskan har en mångfaldig representation. Visst, det finns många finlandssvenskar som på riktigt vill ha och skulle njuta av en avskaffad arvsskatt. Men de som äger jordbruk eller företag har inte så mycket gemensamt, annat än sitt modersmål, med dem som bor på hyra eller med stora bostadslån, som arbetar i sjukvården, som lärare, som också de upprätthåller finlandssvenskheten.

För dem som bryr sig om att rädda biståndet och miljöministeriet, att bygga upp en basinkomst och genomföra en energirevolution, som vill kämpa för världens bästa skola och för invandrares möjligheter att komma hit, hitta jobb och utbildning, för dem är vi rätt parti, oberoende av vilket modersmål de har.

Speciellt vill jag tacka Ville Niinistö för hans starka performance i de svenskspråkiga debatterna, speciellt i försvaret av rättsstatliga principer och för invandrares rättigheter. Med det stödet är det lätt att kämpa om rösterna. Vi går till val som ett starkt och enigt parti, på alla inhemska språk.