Finlands regering slår världens fattiga i ansiktet

Write a comment 16.2.2015 0

Att skära i utvecklingsbudgeten under 2015, Europaåret för utvecklingssamarbete, och låta oss falla ännu längre bakom de andra Nordiska ländernas, Nederländernas och Storbritanniens nivåer på 0,7 % av BNP är katastrofalt. Förenta Nationerna (FN) arbetar just nu på nya mål för det globala utvecklingssamarbetet, för att fortsätta på de så kallade Millenniemålen, som löper fram tills i år.

(mer…)

Write a comment 16.2.2015 0

Borgå – en välkommnande stad, men på vilket språk? Finland – ett avvisande land?

Write a comment 14.2.2015 0

Ett tjugotal människor samlades i övervåningen på Rosteriet i Borgå på fredagen den 13 februari, inbjudna av Markus Drake och Jocke Lybeck, båda Gröna kandidater i riksdagsvalet. Temat var invandring, solidaritet och språk, och diskussionen gick på en glad blandning av engelska och svenska. Jocke, som lär ut svenska åt invandrare i Borgå och också var värd för en grupp folkhögskolestuderande från Sverige, hade bjudit in sina studerande och de svenska besökarna.

(mer…)

Write a comment 14.2.2015 0