Vi Gröna har alltid krävt att det finländska socialskyddet ersätts av en basinkomst.

En basinkomst skulle minska på fattigdomen och bekämpa utanförskap. Den skulle göra vårt socialskyddssystem enklare och rättvisare. Att ta emot arbete – även snuttjobb och deltidsarbete – skulle löna sig i alla situationer.

För oss innebär en grundinkomst en summa som motsvarar den nuvarande grundtryggheten och som skulle betalas ut till samtliga finländare. Grundinkomsten är skattefri och skulle ligga på ungefär 560 euro (2014). Den skulle ersätta minimiförmåner, såsom de arbetslösas grundförmåner och minimiföräldradagpenningen. Genom beskattning skulle grundinkomsten gradvis samlas tillbaka av dem som inte behöver den.

Med en grundinkomst skulle det alltid löna sig att arbeta och flitfällor skulle inte uppstå. Utöver grundinkomsten skulle också skälsrelaterade stöd betalas ut, såsom inkomstrelaterat arbetslöshetsunderstöd.

Riksdagens informationstjänst har producerat mikrosimulationer (2007 och 2014) och dessa har visat att De Grönas grundinkomstmodell är realistisk och genomförbar. Nu behövs bara politisk vilja för att skrida till verket. Övergången till grundinkomst bör köras igång med ett grundinkomstförsök.