Insändare till Hbl, skickad 14.04.2015

Efter att ha läst Carl Haglunds inlägg på Hbl:s insändarsida (31.3.2015) vet vi fortfarande inte om han vill privatisera luft och vatten. Här redogörs bara för vad som sagt eller inte sagt, när han kunde ha klargjort sin position. Nåväl, så må det vara i politiken. Det som är klart är att Haglund sagt att ”det finns en poäng med” att mäta det ekonomiska värdet, alltså exploatera luft och vatten.

När regeringsprogrammet förhandlades 2011 körde SFP tillsammans med Samlingspartiet en hård högerlinje i ekonomiska frågor. Nu avspeglas den också i SFPs valprogram. Det ger väljarna en chans att redan innan valet fatta informerade beslut om vilken linje de stöder. Detta är välkommet.

Haglund har gjort klart att han inte vill fortsätta debatten med mig. Jag hoppas att hans egna potentiella väljare då ställer honom frågorna om skattelättnader för höginkomsttagare, hans inställning till att slopa arvsskatten och partiets ekonomiska politik över lag.

På valfälten har vi denna vår ställts inför svåra frågor om välfärdsstatens framtid. Att skattebasen och andra ekonomiska nyckelfrågor varit synliga här på Hbl:s debattsidor är viktigt. Tack för diskussionen, Carl Haglund och Eva Biaudet.

Markus Drake

De gröna

Nyland