Hur ser De Grönas basinkomst ut?

Write a comment 15.4.2015 2

Vi Gröna har alltid krävt att det finländska socialskyddet ersätts av en basinkomst.

En basinkomst skulle minska på fattigdomen och bekämpa utanförskap. Den skulle göra vårt socialskyddssystem enklare och rättvisare. Att ta emot arbete – även snuttjobb och deltidsarbete – skulle löna sig i alla situationer.

För oss innebär en grundinkomst en summa som motsvarar den nuvarande grundtryggheten och som skulle betalas ut till samtliga finländare. Grundinkomsten är skattefri och skulle ligga på ungefär 560 euro (2014). Den skulle ersätta minimiförmåner, såsom de arbetslösas grundförmåner och minimiföräldradagpenningen. Genom beskattning skulle grundinkomsten gradvis samlas tillbaka av dem som inte behöver den.

Med en grundinkomst skulle det alltid löna sig att arbeta och flitfällor skulle inte uppstå. Utöver grundinkomsten skulle också skälsrelaterade stöd betalas ut, såsom inkomstrelaterat arbetslöshetsunderstöd.

Riksdagens informationstjänst har producerat mikrosimulationer (2007 och 2014) och dessa har visat att De Grönas grundinkomstmodell är realistisk och genomförbar. Nu behövs bara politisk vilja för att skrida till verket. Övergången till grundinkomst bör köras igång med ett grundinkomstförsök.

Write a comment 15.4.2015 2

Sfp-linjen om frihandelsavtalet TTIP klarnar inför valet?

Write a comment 10.4.2015 0

Ett svar om ämnet TTIP till Sfp:s vice-ordförande Mannfolk och Helsingfors Sfp:s vice-ordförande Borgarsdóttir Sandelin (vars text publicerats här).

Ni, Niklas och Silja, konstaterar att TTIP-förhandlingarna nu är öppnare och transparentare än tidigare, tack vare det europeiska civilsamhället. Detta behöver vi Gröna inte bli påminda om. Våra MEPpar hör till dem som besöker läserummet som är låst och endast tillgängligt för vissa europaparlamentariker. Där är all slags registrering och kopiering förbjuden. I och för sig är detta öppnare och transparentare än tidigare, då ingen demokratiskt vald representant ens fick se texterna. Men vi är trots det rätt långt ifrån öppenhet och transparens.

Den ”tråkiga skrämseln och protektionismen” som Mannfolk och Borgarsdóttir Sandelin varnar för är i själva verket omsorg för miljö, arbete och villkoren i internationella handelsavtal. Såsom folkrättsexperten, professor Martti Koskenniemi konstaterade vid ett öppet diskussionstillfälle 07.04.2015 så ”handlar det om politik” och om ”vilken sida man väljer”.

Är vi på deras sida som skulle gynnas av TTIP och som skulle använda avtalet för att förhindra övergången till förnybara energikällor, säkrare varor eller rimliga varningar på farliga varor? Eller är vi på deras sida som får stå ut med de negativa konsekvenserna av storföretags godtycklighet?

Jag har valt min sida. De Gröna. #nuomnågonsin

Markus Drake
Nyland
De Gröna
93

Write a comment 10.4.2015 0

Ett demokratiskt försvar av demokratin

Write a comment 29.3.2015 0

Först publicerad i Ny Tid

De sitter på militärakademier någonstans, eller på träningsläger. Nästan alla är män, många slätrakade, andra skäggiga, i uniform eller utan. Vi vet att de finns, de som planerar attacker på Europa, de har alltid funnits, precis som det i Storbritanniens, Frankrikes och också så klart Finlands militära institutioner finns de som hela tiden planerar attacker på andra. Det är rutin. Det kallas krigsspel, att rita upp scenarier eller militära simulationer. Bara en minimal bråkdel av planerna spelas någonsin ut i verkligheten.

På pappret ser det enkelt ut att göra planerna, för Europa är splittrat. Ekonomin är dålig överlag, med ett centrum i Tyskland där långvarig lönedumpning leder till obalans i hela systemet, medan den tyska sado-fiskalismen förhindrat den statliga skuldsättning som kunde ha finansierat ett ekonomiskt uppsving i framtiden, det vill säga nu. (mer…)

Write a comment 29.3.2015 0

Nej, Eva Biaudet, det är inte ”billigt” att citera ert valprogram

Write a comment 26.3.2015 0

I HBL (26.03.2015) skriver ombudsman Eva Biaudet, vars livsverk och politik jag har den högsta respekt för, att jag använder ”billiga knep”. Nej, det är inte något knep att citera er partiordförande ordagrant, eller att hänvisa till ert valprogram: “minska progressiviteten i beskattningen, man ska alltid få behålla minst hälften av det man förtjänar”. Det är politisk debatt, och jag hoppas på mer av det i Svenskfinland.

(mer…)

Write a comment 26.3.2015 0