Finlandsvenskheten är värd bättre

Write a comment 21.3.2015 0

(Inlägg i Hbl-valhörnan 20.03.2015)
Att SFP definierats av Björn Wahlroos är tragiskt (HBL 13.03.2015). Att vilja privatisera luft och vatten är absurt. Trots det är skattelättnader för de allra rikaste, ett av Wahlroos förslag, med i valprogrammet undertecknat av ordförande Carl Haglund [sida 2: ”minska progressiviteten i beskattningen, man ska alltid få behålla minst hälften av det man förtjänar”]. Därför måste man fråga vad partitoppen anser om allt annat som Wahlroos lägger fram. (mer…)

Write a comment 21.3.2015 0

Markus Drake och Marko Reinikainen talar om försvar, säkerhet, Östersjön och Ekenäs bästa cappuccino

Write a comment 15.3.2015 0

I den sjätte delen av Markus Drakes valpodcast når kampanjen Ekenäs! Marko Reinikainen är marinbiolog och ställer också upp för De Gröna. Vi hittar nya arbetsplatser för Västra Nyland i ett gemensamt EU-försvar som startar med närmare samarbete med Sverige, talar om varför Syndalens övningsområde är bra för biodiversiteten och var en mängd fartyg ur Svenska marinen kan få plats.

(mer…)

Write a comment 15.3.2015 0

Lägg till feministiskt självförsvar till skolans läroplan

Texten först publicerad i Hufvudstadsbladet (betalmur), här i korrigerad form

Feministiskt självförsvar har en könsanalys av samhället som ser att män och kvinnor utsätts för olika sorters våld, att de lärs bemöta våld och påtryckning på olika sätt, och att våldet mot kvinnor har en strukturell del, knuten till makt i samhället. Feministiskt självförsvar vill hjälpa bryta de här strukturerna.

(mer…)

Den första valpanelen: Mattlidens gymnasium

Visst var det nervöst att hoppa upp på scenen i Mattlidens gymnasium. Senast jag stod där var vid studentdimissionen 1995, och då såg jag fram emot att inte behöva återvända snart utan i stället få ge mig ut i livet.

Våra två vänliga men bestämda utfrågare från studentkåren talade snabbt på både engelska och svenska och ställde frågor från NATO-medlemskap (”Nej, för vi behöver ett Europeiskt försvarssamarbete”) och kvinnors militärtjänst (”Överväg noga vad ni själva ser som rätt och handla efter ert samvete”) till svenskans ställning i skolan (”Finland är ett tvåspråkigt land och ju tidigare vi börjar lära oss det andra språket desto bättre”) och samkönade pars rätt till adoption (”Damn right!”). Svarstiden var mycket kort, vilket är OK, men det som fattades var möjligheten att kommentera andras inlägg, något som vissa av panelisterna ändå självmant tog ordet för att göra. (mer…)