Jag står för

  • rättvisa, det vill säga rätten att få stöd, information och säkerhet. Det är tid för en garanterad basinkomst!
  • säkerhet som uppnås via rättvisa, men också genom en beredskap till kraftutövning. Jag motsätter mig ett Nato-medlemskap, eftersom jag vill se en europeisk försvarspolitik.
  • Europa som ett politiskt utrymme, men också ett projekt. Jag har alltid strävat till att uppnå ett annorlunda, bättre, mänskligare Europa.

Det bästa sättet att bekanta sig med mina andra åsikter är genom att läsa vad jag sagt och skrivit i olika valmaskiner, så som YLEs valmaskin och kandidatintervju, och (på finska) Helsingin Sanomats valmaskin och den Djurrättspolitiska valmaskinen!