Vaaliteemojani ovat

  • oikeudenmukaisuus eli oikeus neuvontaan, tukeen ja turvaan. Perustulon aika on nyt!
  • turvallisuus, joka on oikeudenmukaisuuden mukana tuomaa loppua pelolle, mutta myös tarpeellinen valmius käyttää voimaa. Vastustan Nato-liittymistä, koska haluan yhteisen eurooppalaisen puolustuspolitiikan.
  • Eurooppa on luontainen tila politiikalle, mutta myös poliittinen projekti. Olen aina rakentanut erilaista, vaihtoehtoista, ihmisten Eurooppaa.

Kantani eri aiheisiin selviää myös hyvin katsomalla vastaukseni eri vaalikoneisiin kuten Helsingin Sanomien vaalikone, YLE:n vaalikone ja minulle tärkeä Eläinpoliittinen vaalikone!